Изложба от МФС Дивото 2023

Скъпи приятели на дивата природа, животните и пейзажите, участници и фенове на салона,
щастливи сме да обявим, че 14-то поредно (и без прекъсване) издание на международен фото салон ДИВОТО, приключва успешно всички свои етапи със своя красив финал – изложбата от финалната селекция. Както още при обявяването на изданието анонсирахме, салонът за поредна година се случва на високо ниво, благодарение на подкрепата на община Севлиево и кмета Д-р Иван Иванов, а тази година и с много важната подкрепа на Национален фонд Култура (Проектът „НСФА – фотографията на фокус“ е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.). Поради рекордния брой участници и кадри приети за финалисти в салона, в традиционния печатен албум от салона тази година са включени само наградените и много скромен брой други кадри. Албума ще бъде представен на изложбата. От общо 275 автори с 2262 фотографии от 45 държави, журито оцени 197 автори от 37 държави с 517 фотографии за финалната селекция, а 76 от тях ще бъдат подредени във фоайето на общината.

Очакваме ви на 20 септември във фоайето на Община Севлиево! Откриването на изложбата и награждаването ще започне в 17:30 часа.

The_WILD_exhibition_SI

Dear friends of wildlife, animals and landscapes, participants and fans of the salon,
we are happy to announce that the 14th consecutive (and without pause) edition of the international photo salon The WILD successfully concludes all its stages with its beautiful finale – the exhibition of the final selection. As we already announced when the edition was open, the salon for another year takes place at a high level, thanks to the support of the municipality of Sevlievo and the mayor Dr. Ivan Ivanov, and this year also with the very important support of the National Culture Fund (The project “Photography on focus” is implemented with the financial support of the NATIONAL CULTURE FUND of Bulgaria under the program „Program for the recovery and development of private cultural organizations“). Due to the record number of participants and shots accepted as finalists at the salon, only the award-winning and a very modest number of other shots are included in the traditional printed album from the salon this year. The album will be presented at the exhibition. From a total of 275 authors with 2262 photographs from 45 countries, the jury evaluated 197 authors from 37 countries with 517 photographs for the final selection, and 76 of them will be arranged in the lobby of the municipality.

We are waiting for you on September 20 in the lobby of the Municipality of Sevlievo! The opening of the exhibition and award ceremony will begin at 5:30 p.m.Коментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes