25-та Фото Академика 2024 – онлайн участиеВсеки автор може да участва със серии от 3 до 12 фото творби във всеки от двата раздела.
Участие се приема само дигитално, след попълване на този on-line формуляр.
Файловете да сa до 8 MB и разширение .jpg, с резолюция 300 dpi, с минимум 3500 px по дългата страна. (препоръчително над 4000 px), в 8-битов RGB/sRGB цвят. За да постигнете ограничението до 8 MB/файл, ако се налага може да запишете файла си с компресия (Image Options – Quality ??; Format Options – Baseline Standart) с препоръка тя да е минимална. Както е обичайно за всеки конкурс и този не приема кадри с авторски водни знаци, лога и др. подобни отбелязвания. Ако серията има специфично авторско виждане за паспарту или рамка, то това е допустимо. По преценка на автора, сериите могат да бъдат придружени от концепция до 200 думи.
Името на всеки отделен файл в серията трябва да съдържа: име / презиме / фамилия / име на серията / раздел (1 или 2) + тире, след което поредния номер на кадъра в серията. Имената на файловете се изписват с латински букви, като между отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не пауза. Пример: Ivan_Ivanov_Georgiev_Street_story_2-1.jpg; Ivan_Ivanov_Georgiev_Street_story_2-2.jpg и т.н.

Полетата със * са задължителни
Име, Презиме, Фамилия*
Артистични звания или титли; отличия / нива
Адрес за кореспонденция *
Моля добавете пощенски код на населено си място.
Телефон за връзка *
E-mail *

В левите полета въведете името на серията за раздела, в който участвате, както и заглавията на всяка отделна творба (ако имат). Имената може да са на български език и / или английски. В десните полета кликнете за “избор на файл”, който ще ви отвори прозорец за търсене във вашия компютър. Намерете го и добавете файла съответстващ на всяка отделна творба (имената могат да останат на латински (английски), както вече сте ги дефинирали, когато сте подготвяли файловете.

Раздел 1 Артистична фотография

Име на серията Артистична фотография
1.
Ако имате концепция към серията си кликнете в дясното поле за “избор на файл”.
Намерете и добавете файла за нея. Допустими формати: *.doc | *.docx | *.pdf
Молим файловете да са в текстови вид, а не с вмъкната картинка или експорт
(от друг софтуер или приложение) към посочените формати. Текста на концепцията Ви трябва да може да бъде селектиран, копиран и ползван в последствие.
Заглавия на отделните творби в Артистична фотография
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Раздел 2 Репортажна фотография

Име на серията в Репортажна фотография
1.
Ако имате концепция към серията си кликнете в дясното поле за “избор на файл”.
Намерете и добавете файла за нея. Допустими формати: *.doc | *.docx | *.pdf
Молим файловете да са в текстови вид, а не с вмъкната картинка или експорт
(от друг софтуер или приложение) към посочените формати. Текста на концепцията Ви трябва да може да бъде селектиран, копиран и ползван в последствие.
Заглавия на отделните творби в Репортажна фотография
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Декларация за авторство: С факта на подаването на творбите ми декларирам, че имам пълни авторски права върху представените фото творби. Предоставям правото за публикуване на фотографиите с цел популяризиране на фото конкурса.


Моля въведете символите, които виждате:
(без паузи, дори и в изображението на кода да изглежда че има такива)

captchaОчаквайте автоматично потвърждение за изрядността на Вашето участие по e-mail. Ако не получите такова писмо, моля сигнализирайте на office@photoacademy.org
Понякога от тези автоматични формуляри се получават грешки и файловете Ви се качват, но формуляра с данните Ви не влиза в пощата на салона. Затова, ако не ни сигнализирате, няма как да засечем кадрите Ви с реален електронен контакт, на който да довършим участието Ви!

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes