20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 |20182018
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Община Благоевград

Ако търсиш модерен, активен и вечно жив град в България, потърси го на юг от столицата, по пътя за Солун и Атина. Там на около час път се намира Благоевград- икономически, културен и образователен център на Югозападна България и главен град на едноименните област и община. Благоевград е преди всичко съвременен младежки град, чиито облик създават множеството български и чуждестранни студенти учащи в двата висши университета в града – АУБГ и ЮЗУ „Неофит Рилски”, учениците от гимназиите, колежите и останалите учебни заведения. Тук живее младостта и неспокойния дух на творчеството, даващо простор на своята изява в културните събития на града, провеждащи се през цялата календарна година в ДТ ”Н.Вапцаров”, Камерна опера, Биг- бенд, Куклен театър, Общинска художествена галерия.