20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 |20182018
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Център за Култура и Дебат Червената къща

Центърът за култура и дебат „Червената къща Андрей Николов“ се счита днес за един от знаковите независими културни центрове в Югоизточна Европа. Той се намира в София в обновената къща на един от най-големите български скулптори. От 2001 г. центърът има редовна ежемесечна програма. Над 20 събития месечно включват дебати, лекции, конференции, изпълнителски изкуства, изложби, прожекции и литературни сбирки. В допълнение се предлагат различни форми на обучение в по-малко известни области на изкуството, културата, социалната сфера. Червената къща активизира обществения дебат по съществени теми, недостатъчно представени в основните медии; съдейства за развитието на независимия културен сектор като продуцира, представя и насърчава млади и независими артисти и групи; подпомага социалното развитие като постоянно насочва вниманието към най-уязвимите социални групи.