10th Flash music 2023 – results / 10-та Музика в обектива 2023 – резултати

Hello dear fans of the photography and the photographic contests,
on 26 and 27.10.2023, the judging of the 10th international photo salon “FLASH MUSIC” 2023 took place.
The jury, in the composition signed in the linked PDF, considered all the participants (a kind of record of all releases so far) with total of 2967 photographs by 329 participants from 48 countries.
222 authors with 796 photos are in the Flash Music (thematic) section,
256 authors with 979 photos are in the People and Streets section,
304 authors with 1192 photos are in the Open – Color and B/W section.

Of these in the final selection are:

708 works by 260 participants from 46 countries.

108 authors with 185 photos are in section 1,
141 authors with 244 photos are in section 2 and
173 authors with 279 photos are in section 3.

You can see the jury report with all awards, as well as all accepted works by sections, HERE.
Galleries with all awarded photos by sections you can review via the buttons below:

FM_aw_but1  FM_aw_but2  FM_aw_but3

Congratulations to the winners – medalists and honored with HM and jury diplomas authors!
We are waiting for all our fans in the next edition in 2024, when the organizer APB turns 25 years old!
We will announce details about the exact location and the start of the opening of the exhibition and the award ceremony later!

You will be able to view the catalog with the final selection by clicking the following LINK (when it becomes active) once we are done with the album design which is already in the works.
In the coming days and weeks, each participant will receive a personal email with detailed results of their participation, as required by FIAP rules! This edition becomes possible under the project “Photography on focus” is implemented with the financial support of the NATIONAL CULTURE FUND of Bulgaria under the program „Program for the recovery and development of private cultural organizations“. Also via this important help, the salon will print the album on paper with part of final selection from the edition! Academy of Photography Bulgaria expresses to them sincere gratitude for reviving of this good Bulgarian thematic photo salon!

Best regards,
APB

FM_23_SI_Results

Здравейте скъпи почитатели на фотографията и фотографските конкурси,
на 26 и 27.10.2023 г. се проведе журирането на 10-тия международен фотосалон “МУЗИКА В ОБЕКТИВА” 2023г.
Журито в състава, подписан в PDF-а в линка по-долу, разгледа всички участници (своеобразен рекорд на всички издания до момента) с общо 2967 фотографии от 329 участници от 48 държави.
222 автори със 796 снимки са в раздел Музика в обектива (тематичния),
256 автори с 979 снимки са в раздел Хора и улици,
304 автори с 1192 снимки са в раздел – Отворен – Цветно и Ч/Б.

От тях във финалната селекция са:

708 творби на 260 участници от 46 държави.

108 автора със 185 снимки са в раздел 1,
141 автори с 244 снимки са в раздел 2 и
173 автори с 279 снимки са в раздел 3.

Протокол на журито с всички награди, както и всички приети творби по раздели можете да видите ТУК.
Галерии с всички наградени снимки по раздели можете да прегледате чрез бутоните по-долу:

FM_aw_but1  FM_aw_but2  FM_aw_but3

Честито на победителите – медалисти и автори отличени с почетни ленти и жури дипломи!
Очакваме всички наши фенове на следващото издание през 2024 г., когато организаторът НСФА навършва 25 години!

Подробности за точното място и началото на откриването на изложбата и награждаването ще съобщим по-късно!

Ще можете да видите каталога с финалната селекция, като кликнете върху следния ЛИНК (когато стане активен), когато приключим с дизайна на албума, който вече е в процес на работа.
През следващите дни и седмици всеки участник ще получи персонален имейл с подробни резултати за участието си, както изискват правилата на FIAP! Салонът е под патронажа на FIAP 2023/565 и НСФА 2023/004. Това издание стана възможно благодарение на проекта „НСФА – фотографията на фокус“ който е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.. Също така с тази важна тяхна помощ салона ще има и албум с част от финалната селекция от изданието, тиражиран на хартия! Фотографска Академия им изразява искрената си благодарност за съживяването на този добър български тематичен фото салон!

С уважение,
НСФА2 коментара + Добави своя коментар

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes