20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019|20202019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Contacts

Тел.: 0888 81 22 84
Адрес: София, ул. Сан Стефано 14Б
office@photoacademy.org

Явор Попов
Председател – Главен координатор
yavorforek@abv.bg

Юрий Трейман
Зам. Председател – Координатор
office@photoacademy.org

Надежда Павлова
Член на УС – Координатор изложби
nadia@marik.bg

Антон Савов
Член на УС – Дизайн, Отговорник сайт
office@redesign-bg.com

Емануил Трейман
Връзки с обществеността, координатор
month@photoacademy.org