събития, които може да видите на 15.06.2012

events that are open on 15.06.2012

08.06 - 30.06.2012

Toilers of the Sea

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

08.06 - 30.06.2012

Toilers of the Sea

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

15.06 - 30.06.2012

Rhythm in pictures

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

15.06 - 30.06.2012

Rhythm in pictures

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

10.06 - 20.06.2012

Human and Water

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

10.06 - 20.06.2012

Human and Water

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

15.06 - 30.06.2012

Another Reality

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Another Reality

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Other Reality

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

Other Reality

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

The Shadows of Mo-Ti

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

15.06 - 30.06.2012

The Shadows of Mo-Ti

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

15.06 - 27.06.2012

The Fascination of a Woman

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

15.06 - 27.06.2012

The Fascination of a Woman

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

15.06 - 17.06.2012

Workshop Light Painting

Изпълнение на сложни светлинни проекти с Генчо Петков, ф.х., AFIAP
Carrying out complex light projects with Gencho Petkov, art photographer, AFIAP

15.06 - 17.06.2012

Workshop Light Painting

Изпълнение на сложни светлинни проекти с Генчо Петков, ф.х., AFIAP
Carrying out complex light projects with Gencho Petkov, art photographer, AFIAP

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

11.06 - 25.06.2012

The Best of

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 25.06.2012

The Best of

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 23.06.2012

Geometric kisses

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

11.06 - 23.06.2012

Geometric kisses

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

11.06 - 15.06.2012

On Tiptoe 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova

11.06 - 15.06.2012

On Tiptoe 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova

08.06 - 20.06.2012

16 Young Photographers

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

08.06 - 20.06.2012

16 Young Photographers

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

08.06 - 15.06.2012

On the Other Hand

Изложба на Маргит Даракчиева
An exhibition by Margit Darakchieva

08.06 - 15.06.2012

On the Other Hand

Изложба на Маргит Даракчиева
An exhibition by Margit Darakchieva

06.06 - 07.07.2012

Seamless

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

06.06 - 07.07.2012

Seamless

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

05.06 - 25.06.2012

Bromoil prints

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

05.06 - 25.06.2012

Bromoil prints

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

04.06 - 18.06.2012

Army

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

04.06 - 18.06.2012

Army

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

01.06 - 16.06.2012

The Last Project

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

The Last Project

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

MIMA

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

MIMA

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

12.06 - 25.06.2012

The Wild 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 25.06.2012

The Wild 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 10.07.2012

Wedding Photography

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 10.07.2012

Wedding Photography

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 25.06.2012

The person next to me

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

The person next to me

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

Fashion Weeks

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

12.06 - 25.06.2012

Fashion Weeks

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

01.06 - 30.06.2012

The Best of

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 30.06.2012

The Best of

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev