всичко в категория работилница / workshop

17.06.2012

Taking pictures of water (water drops)

Практичен курс с водещ Георги Карамихайлов
Workshop with Georgi Karamihaylov

17.06.2012

Taking pictures of water (water drops)

Практичен курс с водещ Георги Карамихайлов
Workshop with Georgi Karamihaylov

29.06 - 01.07.2012

Workshop with Gencho Petkov, AFIAP

Основи на студийната фотография и някои основни понятия във фотографията с Генчо Петков
Studio photography basics and some fundamental photography concepts with Gencho Petkov

29.06 - 01.07.2012

Workshop with Gencho Petkov, AFIAP

Основи на студийната фотография и някои основни понятия във фотографията с Генчо Петков
Studio photography basics and some fundamental photography concepts with Gencho Petkov

30.06.2012

Night of Photography in Knyazhevska gora

Честване на 92-рия рожден ден на Български Фотоклуб
Celebration of the 92nd birthday of Bulgarian Photo Club

30.06.2012

Night of Photography in Knyazhevska gora

Честване на 92-рия рожден ден на Български Фотоклуб
Celebration of the 92nd birthday of Bulgarian Photo Club

15.06 - 17.06.2012

Workshop Light Painting

Изпълнение на сложни светлинни проекти с Генчо Петков, ф.х., AFIAP
Carrying out complex light projects with Gencho Petkov, art photographer, AFIAP

15.06 - 17.06.2012

Workshop Light Painting

Изпълнение на сложни светлинни проекти с Генчо Петков, ф.х., AFIAP
Carrying out complex light projects with Gencho Petkov, art photographer, AFIAP