всичко в категория изложба / exhibition

08.06 - 30.06.2012

Toilers of the Sea

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

08.06 - 30.06.2012

Toilers of the Sea

Репортажни портрети от фотопленера "Морски труженици"
Reportage Portraits From the "Toilers Of The Sea" workshop

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

14.06 - 28.06.2012

Flash Back

Изложба на Ненчо Балкански
An exhibition by Nencho Balkanski

06.06 - 09.06.2012

Collective exhibition Act Art

Сборна изложба от актов пленер на Ангел Ненов
A collective exhibition from Act photography workshop with Angel Nenov

06.06 - 09.06.2012

Collective exhibition Act Art

Сборна изложба от актов пленер на Ангел Ненов
A collective exhibition from Act photography workshop with Angel Nenov

18.06 - 28.06.2012

The City and The Architects

Сборна изложба на архитектите-фотографи Веселин Василев, Христо Топчиев, Борислав Игнатов и Павел Господинов
A collective exhibition by the architects-photographers Veselin Vasilev, Hristo Topchiev, Borislav Ignatov and Pavel Gospodinov

18.06 - 28.06.2012

The City and The Architects

Сборна изложба на архитектите-фотографи Веселин Василев, Христо Топчиев, Борислав Игнатов и Павел Господинов
A collective exhibition by the architects-photographers Veselin Vasilev, Hristo Topchiev, Borislav Ignatov and Pavel Gospodinov

15.06 - 30.06.2012

Rhythm in pictures

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

15.06 - 30.06.2012

Rhythm in pictures

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов
An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

21.06 - 30.06.2012

EROSion

Изложба на Борислав Чонков
An exhibition by Borislav Chonkov

21.06 - 30.06.2012

EROSion

Изложба на Борислав Чонков
An exhibition by Borislav Chonkov

10.06 - 20.06.2012

Human and Water

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

10.06 - 20.06.2012

Human and Water

Изложба на Георги Карамихайлов
An exhibition by Georgi Karamihaylov

01.06 - 09.06.2012

A collective exhibition

Сборна изложба на ученици от "Първа езикова гимназия", Варна
A collective exhibition by students from "First language school", Varna

01.06 - 09.06.2012

A collective exhibition

Сборна изложба на ученици от "Първа езикова гимназия", Варна
A collective exhibition by students from "First language school", Varna

25.06 - 30.06.2012

Passion

Изложба на Александър Нишков
An exhibition by Alexander Nishkov

25.06 - 30.06.2012

Passion

Изложба на Александър Нишков
An exhibition by Alexander Nishkov

25.06 - 30.06.2012

Jubilee Exhibition

Изложба на Петър Абаджиев
An exhibition by Petar Abadzhiev

25.06 - 30.06.2012

Jubilee Exhibition

Изложба на Петър Абаджиев
An exhibition by Petar Abadzhiev

19.06 - 10.07.2012

Canon: Photo of the year

Сборна изложба от конкурса "Снимка на годината България 2011"
Selection of the "Image Of the Year Bulgaria 2011" photo competition

19.06 - 10.07.2012

Canon: Photo of the year

Сборна изложба от конкурса "Снимка на годината България 2011"
Selection of the "Image Of the Year Bulgaria 2011" photo competition

15.06 - 30.06.2012

Another Reality

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Another Reality

Изложба на Таня Граматикова
An exhibition by Tanya Gramatikova

15.06 - 30.06.2012

Other Reality

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

Other Reality

Изложба на Кристиан Александров
An exhibition by Kristian Alexandrov

15.06 - 30.06.2012

The Shadows of Mo-Ti

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

15.06 - 30.06.2012

The Shadows of Mo-Ti

Изложба на Алеш Хръдличка
An exhibition by Alesh Hrdlichka

28.06 - 12.07.2012

Borrowed Plot

Изложба на Гергана Змийчарова
An exhibition by Gergana Zmiicharova

28.06 - 12.07.2012

Borrowed Plot

Изложба на Гергана Змийчарова
An exhibition by Gergana Zmiicharova

15.06 - 27.06.2012

The Fascination of a Woman

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

15.06 - 27.06.2012

The Fascination of a Woman

Изложба на Радостин Димитров
An exhibition by Radostin Dimitrov

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

14.06 - 10.07.2012

Wear My Glasses

Изложба на Евгения Николова
An exhibition by Evgenia Nikolova

11.06 - 25.06.2012

The Best of

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 25.06.2012

The Best of

Изложба на Раян Шуд
An exhibition by Ryan Schude

11.06 - 23.06.2012

Geometric kisses

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

11.06 - 23.06.2012

Geometric kisses

Изложба на Ралица Султанова
An exhibition by Ralitsa Sultanova

19.06 - 29.06.2012

Istoricheska Probuda

Благотворителна изложба от конкурса "Историческа пробуда"
A charity exhibition of the competition "Istoricheska Probuda"

19.06 - 29.06.2012

Istoricheska Probuda

Благотворителна изложба от конкурса "Историческа пробуда"
A charity exhibition of the competition "Istoricheska Probuda"

11.06 - 15.06.2012

On Tiptoe 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova

11.06 - 15.06.2012

On Tiptoe 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova

21.06 - 04.07.2012

Memoria

Изложба на Саймън Люис
An exhibition by Simon Lewis

21.06 - 04.07.2012

Memoria

Изложба на Саймън Люис
An exhibition by Simon Lewis

08.06 - 20.06.2012

16 Young Photographers

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

08.06 - 20.06.2012

16 Young Photographers

Изложба на студенти от МП Фотография, Национална художествена академия
An exhibition of MP Photography students, National Academy of Art

08.06 - 15.06.2012

On the Other Hand

Изложба на Маргит Даракчиева
An exhibition by Margit Darakchieva

08.06 - 15.06.2012

On the Other Hand

Изложба на Маргит Даракчиева
An exhibition by Margit Darakchieva

06.06 - 07.07.2012

Seamless

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

06.06 - 07.07.2012

Seamless

Изложба на Ели Йонова
An exhibition by Eli Yonova

05.06 - 25.06.2012

Bromoil prints

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

05.06 - 25.06.2012

Bromoil prints

Изложба на Венета Тилева
An exhibition by Veneta Tileva

28.06 - 18.07.2012

Shapes of Light and Smoke

Изложба на Славина Бахчеванова
An exhibition by Slavina Bahchevanova

28.06 - 18.07.2012

Shapes of Light and Smoke

Изложба на Славина Бахчеванова
An exhibition by Slavina Bahchevanova

18.06 - 13.07.2012

CCP (Contemporary Conceptual Photography)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

18.06 - 13.07.2012

CCP (Contemporary Conceptual Photography)

Изложба на студентите от МП Фотография, НБУ. Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
An exhibition of MP Photographic Art Students, NBU. Curators: Silvia Ivanova and Ivaylo Stoyanov

04.06 - 18.06.2012

Army

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

04.06 - 18.06.2012

Army

Изложба на Николай Василев, AFIAP
An exhibition by Nikolay Vasilev, AFIAP

18.06 - 02.07.2012

Nepal & Mao

Изложба на Олоф Ярлбро
An exhibition by Olof Jarlbro

18.06 - 02.07.2012

Nepal & Mao

Изложба на Олоф Ярлбро
An exhibition by Olof Jarlbro

23.06 - 07.07.2012

Black and White

Сборна изложба на Бургаска фотографска общност
A collective exhibition by Burgas Society Of Photographers

23.06 - 07.07.2012

Black and White

Сборна изложба на Бургаска фотографска общност
A collective exhibition by Burgas Society Of Photographers

01.06 - 16.06.2012

The Last Project

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

The Last Project

Изложба на Шаварш Артин [1948-2005]
An exhibition by Shavarsh Artin [1948-2005]

01.06 - 16.06.2012

MIMA

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

MIMA

Изложба на Мима Георгиева
An exhibition by Mima Georgieva

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Александър Малев
An exhibition by Alexander Malev

20.06 - 30.06.2012

The Wonder Of Light

Изложба на Киърън Уайт, FIPF, EFIAP
An exhibition by Ciaran Whyte, FIPF, EFIAP

20.06 - 30.06.2012

The Wonder Of Light

Изложба на Киърън Уайт, FIPF, EFIAP
An exhibition by Ciaran Whyte, FIPF, EFIAP

26.06 - 10.07.2012

Crossing the Centuries

Изложба на доц. Динамир Предов, AFIAP, ф.х.
An exhibition by аssoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

26.06 - 10.07.2012

Crossing the Centuries

Изложба на доц. Динамир Предов, AFIAP, ф.х.
An exhibition by аssoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

26.06 - 10.07.2012

Photovacation 2012

Изложба от международния салон под егидата на FIAP. Обявяване на победителите и връчване на наградите.
Exhibition of the FIAP International Salon. Announcing the winners and awards.

26.06 - 10.07.2012

Photovacation 2012

Изложба от международния салон под егидата на FIAP. Обявяване на победителите и връчване на наградите.
Exhibition of the FIAP International Salon. Announcing the winners and awards.

26.06 - 10.07.2012

The Model: Authorship

Изложба на Драгомир Ушев
An exhibition by Dragomir Ushev

26.06 - 10.07.2012

The Model: Authorship

Изложба на Драгомир Ушев
An exhibition by Dragomir Ushev

12.06 - 25.06.2012

The Wild 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 25.06.2012

The Wild 2011

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2011"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2011"

12.06 - 10.07.2012

Wedding Photography

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 10.07.2012

Wedding Photography

Сборна изложба на Камен Ехранов, Владимир Коцев и Васил Невенов
A collective exhibition by Kamen Ehranov, Vladimir Kotsev and Vasil Nevenov

12.06 - 25.06.2012

The person next to me

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

The person next to me

Изложба на селекция от конкурса "Човекът до мен"
A selected exhibition from the "The person next to me" photo competition

12.06 - 25.06.2012

Fashion Weeks

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

12.06 - 25.06.2012

Fashion Weeks

Изложба на Иван Коловос
An exhibition by Ivan Kolovos

31.05 - 11.06.2012

Photoacademica 2012

Изложба от конкурс Фотоакадемика 2012. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2012 photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

31.05 - 11.06.2012

Photoacademica 2012

Изложба от конкурс Фотоакадемика 2012. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2012 photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

31.05 - 11.06.2012

Roots

Изложба на Лоте Михайлова
An exhibition by Lote Mihaylova

31.05 - 11.06.2012

Roots

Изложба на Лоте Михайлова
An exhibition by Lote Mihaylova

31.05 - 11.06.2012

The Best of

Изложба на Деяна Стаматова [1941-2001]
An exhibition by Deyana Stamatova [1941-2001]

31.05 - 11.06.2012

The Best of

Изложба на Деяна Стаматова [1941-2001]
An exhibition by Deyana Stamatova [1941-2001]

20.06 - 30.06.2012

Calling

Изложба на Пламен Ангелов
An exhibition by Plamen Angelov

20.06 - 30.06.2012

Calling

Изложба на Пламен Ангелов
An exhibition by Plamen Angelov

20.06 - 30.06.2012

Hanging Stories

Изложба на Ирина Пидова
An exhibition by Irina Pidova

20.06 - 30.06.2012

Hanging Stories

Изложба на Ирина Пидова
An exhibition by Irina Pidova

01.06 - 30.06.2012

The Best of

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

01.06 - 30.06.2012

The Best of

Изложба на Лорън Рандолф
An exhibition by Lauren Randolph

02.06 - 12.06.2012

Still, not Tumbling Pebbles

Изложба на Бойко Боев
An exhibition by Boyko Boev

02.06 - 12.06.2012

Still, not Tumbling Pebbles

Изложба на Бойко Боев
An exhibition by Boyko Boev

01.06 - 07.06.2012

The City

Изложба на Златка Димитрова
An exhibition by Zlatka Dimitrova

01.06 - 07.06.2012

The City

Изложба на Златка Димитрова
An exhibition by Zlatka Dimitrova

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

01.06 - 16.06.2012

Portraits

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev