всичко в категория представяне / presentation

16.06.2012

Водата във фотографията

Презентатор: Георги Карамихайлов
Speaker: Georgi Karamihaylov

16.06.2012

Водата във фотографията

Презентатор: Георги Карамихайлов
Speaker: Georgi Karamihaylov

11.06 - 15.06.2012

На пръсти 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova

11.06 - 15.06.2012

На пръсти 3

Изложба на Калина Янчулова
An exhibition by Kalina Yanchulova