събития, които може да видите на 15.07.2012

events that are open on 15.07.2012

28.06 - 18.07.2012

Shapes of Light and Smoke

Изложба на Славина Бахчеванова
An exhibition by Slavina Bahchevanova

28.06 - 18.07.2012

Shapes of Light and Smoke

Изложба на Славина Бахчеванова
An exhibition by Slavina Bahchevanova