събития, които може да видите на 25.06.2014

events that are open on 25.06.2014

25.06 - 10.07.2014

Wells

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

25.06 - 10.07.2014

Wells

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

25.06 - 10.07.2014

Feeling about Paris

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

25.06 - 10.07.2014

Feeling about Paris

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

24.06 - 10.07.2014

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

24.06 - 10.07.2014

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

23.06 - 14.07.2014

Ecological Truth 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 14.07.2014

Ecological Truth 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 06.07.2014

Iskander Bahget

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

23.06 - 06.07.2014

Iskander Bahget

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

19.06 - 28.06.2014

Pinhole Camera Dreams

Изложба на Деяна Илиева
An exhibition by Deyana Ilieva

19.06 - 28.06.2014

Pinhole Camera Dreams

Изложба на Деяна Илиева
An exhibition by Deyana Ilieva

17.06 - 30.06.2014

The Flower Portraits

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 30.06.2014

The Flower Portraits

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 28.06.2014

Kremikovtsi 1988

Изложба на Николай Василев - EFIAP
An exhibition by Nikolai Vassilev - EFIAP

17.06 - 28.06.2014

Kremikovtsi 1988

Изложба на Николай Василев - EFIAP
An exhibition by Nikolai Vassilev - EFIAP

17.06 - 28.06.2014

China - People - Street

Изложба на Раса Милоевич MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP
An exhibition by Rasa Milojevic MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP

17.06 - 28.06.2014

China - People - Street

Изложба на Раса Милоевич MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP
An exhibition by Rasa Milojevic MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP

16.06 - 30.06.2014

Yearly Exhibition of Blagoevgrad's Photographers

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 30.06.2014

Yearly Exhibition of Blagoevgrad's Photographers

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 27.06.2014

(Re)search

Изложба на студенти от Нов български университет, департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, МП Фотографско изкуство и БП Фотография.
An exhibition of the students from New Bulgarian University, department ‘Cinema, Advertising and Show business’, Master Program Art Photography and Bachelor Program Photography

16.06 - 27.06.2014

(Re)search

Изложба на студенти от Нов български университет, департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, МП Фотографско изкуство и БП Фотография.
An exhibition of the students from New Bulgarian University, department ‘Cinema, Advertising and Show business’, Master Program Art Photography and Bachelor Program Photography

16.06 - 30.06.2014

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

16.06 - 30.06.2014

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

13.06 - 30.06.2014

Parallel Reality

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

13.06 - 30.06.2014

Parallel Reality

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

12.06 - 07.07.2014

Between

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

12.06 - 07.07.2014

Between

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

10.06 - 30.06.2014

Once Upon a Time...

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

10.06 - 30.06.2014

Once Upon a Time...

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

06.06 - 30.06.2014

Dog's Life

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 30.06.2014

Dog's Life

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.06.2014

Mobile Photography Freedom

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

04.06 - 30.06.2014

Mobile Photography Freedom

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

02.06 - 30.06.2014

15 Years APB

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

02.06 - 30.06.2014

15 Years APB

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

30.05 - 25.06.2014

The Wild 2013

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2013"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2013"

30.05 - 25.06.2014

The Wild 2013

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2013"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2013"