събития, които може да видите на 29.06.2014

events that are open on 29.06.2014

26.06 - 10.07.2014

Zone – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

26.06 - 10.07.2014

Zone – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

25.06 - 10.07.2014

Wells

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

25.06 - 10.07.2014

Wells

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

25.06 - 10.07.2014

Feeling about Paris

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

25.06 - 10.07.2014

Feeling about Paris

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

24.06 - 10.07.2014

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

24.06 - 10.07.2014

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

23.06 - 14.07.2014

Ecological Truth 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 14.07.2014

Ecological Truth 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 06.07.2014

Iskander Bahget

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

23.06 - 06.07.2014

Iskander Bahget

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

17.06 - 30.06.2014

The Flower Portraits

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 30.06.2014

The Flower Portraits

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

16.06 - 30.06.2014

Yearly Exhibition of Blagoevgrad's Photographers

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 30.06.2014

Yearly Exhibition of Blagoevgrad's Photographers

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 30.06.2014

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

16.06 - 30.06.2014

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

13.06 - 30.06.2014

Parallel Reality

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

13.06 - 30.06.2014

Parallel Reality

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

12.06 - 07.07.2014

Between

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

12.06 - 07.07.2014

Between

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

10.06 - 30.06.2014

Once Upon a Time...

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

10.06 - 30.06.2014

Once Upon a Time...

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

06.06 - 30.06.2014

Dog's Life

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 30.06.2014

Dog's Life

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.06.2014

Mobile Photography Freedom

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

04.06 - 30.06.2014

Mobile Photography Freedom

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

02.06 - 30.06.2014

15 Years APB

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

02.06 - 30.06.2014

15 Years APB

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB