събития, които може да видите на 30.06.2014

events that are open on 30.06.2014

30.06 - 15.07.2014

mOTHER ARMENIA

Изложба на Анахит Хайрапетян, Ануш Бабаджанян, Мери Агакханян, Назик Арменакян, Нелли Шишманян, Сара Анджарголян.
An exhibition by Anahit Hayrapetyan, Anush Babajanyan, Mery Aghakhanyan, Nazik Armenakyan, Nelli Shishmanyan, Sara Anjargolian

30.06 - 15.07.2014

mOTHER ARMENIA

Изложба на Анахит Хайрапетян, Ануш Бабаджанян, Мери Агакханян, Назик Арменакян, Нелли Шишманян, Сара Анджарголян.
An exhibition by Anahit Hayrapetyan, Anush Babajanyan, Mery Aghakhanyan, Nazik Armenakyan, Nelli Shishmanyan, Sara Anjargolian

30.06 - 09.07.2014

Светлина

Изложба на Владимир Бахчеванов
An exhibition by Vladimir Bakhchevanov

30.06 - 09.07.2014

Светлина

Изложба на Владимир Бахчеванов
An exhibition by Vladimir Bakhchevanov

26.06 - 10.07.2014

Зоната – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

26.06 - 10.07.2014

Зоната – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

25.06 - 10.07.2014

Кладенци

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

25.06 - 10.07.2014

Кладенци

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

25.06 - 10.07.2014

Усещане за Париж

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

25.06 - 10.07.2014

Усещане за Париж

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

24.06 - 10.07.2014

Музика в Обектива – избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

24.06 - 10.07.2014

Музика в Обектива – избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

23.06 - 14.07.2014

Екологичната истина 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 14.07.2014

Екологичната истина 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 06.07.2014

Искандер Бахгет

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

23.06 - 06.07.2014

Искандер Бахгет

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

17.06 - 30.06.2014

Портрети с цветя

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 30.06.2014

Портрети с цветя

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

16.06 - 30.06.2014

Годишна изложба на Благоевградските фотографи

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 30.06.2014

Годишна изложба на Благоевградските фотографи

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 30.06.2014

Впечатления от Куба

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

16.06 - 30.06.2014

Впечатления от Куба

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

13.06 - 30.06.2014

Паралелна Реалност

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

13.06 - 30.06.2014

Паралелна Реалност

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

12.06 - 07.07.2014

Между

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

12.06 - 07.07.2014

Между

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

10.06 - 30.06.2014

Имало Едно Време…

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

10.06 - 30.06.2014

Имало Едно Време…

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

06.06 - 30.06.2014

Кучешки живот

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 30.06.2014

Кучешки живот

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.06.2014

Свобода – Мобилна фотография

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

04.06 - 30.06.2014

Свобода – Мобилна фотография

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

02.06 - 30.06.2014

15 години НСФА

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

02.06 - 30.06.2014

15 години НСФА

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB