Всичко в категория In the category изложба / exhibition

30.06 - 15.07.2014

mOTHER ARMENIA

Изложба на Анахит Хайрапетян, Ануш Бабаджанян, Мери Агакханян, Назик Арменакян, Нелли Шишманян, Сара Анджарголян.
An exhibition by Anahit Hayrapetyan, Anush Babajanyan, Mery Aghakhanyan, Nazik Armenakyan, Nelli Shishmanyan, Sara Anjargolian

30.06 - 15.07.2014

mOTHER ARMENIA

Изложба на Анахит Хайрапетян, Ануш Бабаджанян, Мери Агакханян, Назик Арменакян, Нелли Шишманян, Сара Анджарголян.
An exhibition by Anahit Hayrapetyan, Anush Babajanyan, Mery Aghakhanyan, Nazik Armenakyan, Nelli Shishmanyan, Sara Anjargolian

01.07 - .2014

Creative Process

Изложба на Росина Пенчева
An exhibition by Rosina Pencheva

01.07 - .2014

Creative Process

Изложба на Росина Пенчева
An exhibition by Rosina Pencheva

30.06 - 09.07.2014

Light

Изложба на Владимир Бахчеванов
An exhibition by Vladimir Bakhchevanov

30.06 - 09.07.2014

Light

Изложба на Владимир Бахчеванов
An exhibition by Vladimir Bakhchevanov

26.06 - 10.07.2014

Zone – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

26.06 - 10.07.2014

Zone – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

25.06 - 10.07.2014

Wells

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

25.06 - 10.07.2014

Wells

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

25.06 - 10.07.2014

Feeling about Paris

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

25.06 - 10.07.2014

Feeling about Paris

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

24.06 - 10.07.2014

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

24.06 - 10.07.2014

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

23.06 - 14.07.2014

Ecological Truth 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 14.07.2014

Ecological Truth 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 06.07.2014

Iskander Bahget

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

23.06 - 06.07.2014

Iskander Bahget

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

19.06 - 28.06.2014

Pinhole Camera Dreams

Изложба на Деяна Илиева
An exhibition by Deyana Ilieva

19.06 - 28.06.2014

Pinhole Camera Dreams

Изложба на Деяна Илиева
An exhibition by Deyana Ilieva

17.06 - 30.06.2014

The Flower Portraits

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 30.06.2014

The Flower Portraits

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 28.06.2014

Kremikovtsi 1988

Изложба на Николай Василев - EFIAP
An exhibition by Nikolai Vassilev - EFIAP

17.06 - 28.06.2014

Kremikovtsi 1988

Изложба на Николай Василев - EFIAP
An exhibition by Nikolai Vassilev - EFIAP

17.06 - 28.06.2014

China - People - Street

Изложба на Раса Милоевич MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP
An exhibition by Rasa Milojevic MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP

17.06 - 28.06.2014

China - People - Street

Изложба на Раса Милоевич MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP
An exhibition by Rasa Milojevic MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP

16.06 - 30.06.2014

Yearly Exhibition of Blagoevgrad's Photographers

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 30.06.2014

Yearly Exhibition of Blagoevgrad's Photographers

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 27.06.2014

(Re)search

Изложба на студенти от Нов български университет, департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, МП Фотографско изкуство и БП Фотография.
An exhibition of the students from New Bulgarian University, department ‘Cinema, Advertising and Show business’, Master Program Art Photography and Bachelor Program Photography

16.06 - 27.06.2014

(Re)search

Изложба на студенти от Нов български университет, департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, МП Фотографско изкуство и БП Фотография.
An exhibition of the students from New Bulgarian University, department ‘Cinema, Advertising and Show business’, Master Program Art Photography and Bachelor Program Photography

16.06 - 30.06.2014

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

16.06 - 30.06.2014

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

13.06 - 30.06.2014

Parallel Reality

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

13.06 - 30.06.2014

Parallel Reality

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

12.06 - 07.07.2014

Between

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

12.06 - 07.07.2014

Between

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

10.06 - 30.06.2014

Once Upon a Time...

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

10.06 - 30.06.2014

Once Upon a Time...

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

09.06 - 23.06.2014

Fragments & Presences

Изложба на Франческо Артибани
An exhibition by Francesco Artibani

09.06 - 23.06.2014

Fragments & Presences

Изложба на Франческо Артибани
An exhibition by Francesco Artibani

07.06 - 21.06.2014

Postcards of Old Burgas

Изложба на Виктор Стоилов
An exhibition by Victor Stoilov

07.06 - 21.06.2014

Postcards of Old Burgas

Изложба на Виктор Стоилов
An exhibition by Victor Stoilov

07.06 - 21.06.2014

See the Sound

Изложба на София Крачанова
An exhibition by Sofia Kratchanova

07.06 - 21.06.2014

See the Sound

Изложба на София Крачанова
An exhibition by Sofia Kratchanova

07.06 - 21.06.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

07.06 - 21.06.2014

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

06.06 - 30.06.2014

Dog's Life

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 30.06.2014

Dog's Life

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 18.06.2014

SELFIEka

Кураторски проект на Надежда Павлова
Curatorial project by Nadezhda Pavlova

06.06 - 18.06.2014

SELFIEka

Кураторски проект на Надежда Павлова
Curatorial project by Nadezhda Pavlova

05.06 - 15.06.2014

Ecological Truth 2014

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition by of the international competition organized by Photo club 202, Serbia

05.06 - 15.06.2014

Ecological Truth 2014

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition by of the international competition organized by Photo club 202, Serbia

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.06.2014

Mobile Photography Freedom

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

04.06 - 30.06.2014

Mobile Photography Freedom

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

04.06 - 11.06.2014

The Face Of Labour

Пътуваща изложба на селекция от фотоконкурс на тема "Лицето на труда"
A traveling exhibition of a selection from Photo Contest "The Face of labour"

04.06 - 11.06.2014

The Face Of Labour

Пътуваща изложба на селекция от фотоконкурс на тема "Лицето на труда"
A traveling exhibition of a selection from Photo Contest "The Face of labour"

03.06 - 14.06.2014

FIAP World Cup "Friendship & Solidarity" bulgarian selection

Изложба на финалната селекция от 12 автора с общо 20 фотографии
An exhibition by the final selection from 12 autors with total of 20 photographs

03.06 - 14.06.2014

FIAP World Cup "Friendship & Solidarity" bulgarian selection

Изложба на финалната селекция от 12 автора с общо 20 фотографии
An exhibition by the final selection from 12 autors with total of 20 photographs

03.06 - 14.06.2014

My World

Изложба на ученици от 14 до 18 год., членове на Студио “Арт фотография“ и ученици от специализираната паралелка „Графичен дизайн“ при ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив
An exhibition by 14-18 years old students, members of the "Art Photography" Studio and students in the "Graphic Design" class in Math School "Akad. Kiril Popov" - Plovdiv

03.06 - 14.06.2014

My World

Изложба на ученици от 14 до 18 год., членове на Студио “Арт фотография“ и ученици от специализираната паралелка „Графичен дизайн“ при ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив
An exhibition by 14-18 years old students, members of the "Art Photography" Studio and students in the "Graphic Design" class in Math School "Akad. Kiril Popov" - Plovdiv

03.06 - 14.06.2014

Photoacademica 2014

Изложба от ежегодния конкурс Фотоакадемика 2014. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2014 yearly photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

03.06 - 14.06.2014

Photoacademica 2014

Изложба от ежегодния конкурс Фотоакадемика 2014. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2014 yearly photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

02.06 - 30.06.2014

15 Years APB

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

02.06 - 30.06.2014

15 Years APB

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

02.06 - 13.06.2014

Ku Klux Klan

Изложба на Антъни Карън 2013 FotoEvidence book award WINNER
An exhibition by Anthony Karen 2013 FotoEvidence book award WINNER

02.06 - 13.06.2014

Ku Klux Klan

Изложба на Антъни Карън 2013 FotoEvidence book award WINNER
An exhibition by Anthony Karen 2013 FotoEvidence book award WINNER

01.06 - 14.06.2014

Solargraphy

Изложба на Борис Попхристов
An exhibition by Boris Pophristov

01.06 - 14.06.2014

Solargraphy

Изложба на Борис Попхристов
An exhibition by Boris Pophristov

30.05 - 18.06.2014

Circus

Изложба на Сантяго Серано - Еквадор
An exhibition by Santiago Serano

30.05 - 18.06.2014

Circus

Изложба на Сантяго Серано - Еквадор
An exhibition by Santiago Serano

30.05 - 25.06.2014

The Wild 2013

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2013"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2013"

30.05 - 25.06.2014

The Wild 2013

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2013"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2013"

29.05 - 11.06.2014

Verbljud

Изложба на Илияна Зрънчева
An exhibition by Iliana Zrancheva

29.05 - 11.06.2014

Verbljud

Изложба на Илияна Зрънчева
An exhibition by Iliana Zrancheva

21.05 - 17.06.2014

First International Photo Salon Plovdiv 2014

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd

21.05 - 17.06.2014

First International Photo Salon Plovdiv 2014

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd