Всичко в категория In the category изложба / exhibition

30.06 - 15.07.2014

mOTHER ARMENIA

Изложба на Анахит Хайрапетян, Ануш Бабаджанян, Мери Агакханян, Назик Арменакян, Нелли Шишманян, Сара Анджарголян.
An exhibition by Anahit Hayrapetyan, Anush Babajanyan, Mery Aghakhanyan, Nazik Armenakyan, Nelli Shishmanyan, Sara Anjargolian

30.06 - 15.07.2014

mOTHER ARMENIA

Изложба на Анахит Хайрапетян, Ануш Бабаджанян, Мери Агакханян, Назик Арменакян, Нелли Шишманян, Сара Анджарголян.
An exhibition by Anahit Hayrapetyan, Anush Babajanyan, Mery Aghakhanyan, Nazik Armenakyan, Nelli Shishmanyan, Sara Anjargolian

01.07 - .2014

“РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ”

Изложба на Росина Пенчева
An exhibition by Rosina Pencheva

01.07 - .2014

“РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ”

Изложба на Росина Пенчева
An exhibition by Rosina Pencheva

30.06 - 09.07.2014

Светлина

Изложба на Владимир Бахчеванов
An exhibition by Vladimir Bakhchevanov

30.06 - 09.07.2014

Светлина

Изложба на Владимир Бахчеванов
An exhibition by Vladimir Bakhchevanov

26.06 - 10.07.2014

Зоната – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

26.06 - 10.07.2014

Зоната – 2

Изложба на дългогодишни членове на Българския фотоклуб и фотошкола "Паралакс"
An exhibition by a long-term members of the Bulgarian Photo club and photoschool “Paralaks”

25.06 - 10.07.2014

Кладенци

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

25.06 - 10.07.2014

Кладенци

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

25.06 - 10.07.2014

Усещане за Париж

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

25.06 - 10.07.2014

Усещане за Париж

Изложба на Георги Георгиев
An exhibition by Georgi Georgiev

24.06 - 10.07.2014

Музика в Обектива – избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

24.06 - 10.07.2014

Музика в Обектива – избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Музика в Обектива" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "Flash Music"

23.06 - 14.07.2014

Екологичната истина 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 14.07.2014

Екологичната истина 2013

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition from the international competition organized by Photo club 202, Serbia

23.06 - 06.07.2014

Искандер Бахгет

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

23.06 - 06.07.2014

Искандер Бахгет

Изложба на Искандер Бахгет
An exhibition by Iskander Bahget

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

19.06 - 28.06.2014

Сънища с пинхол камера

Изложба на Деяна Илиева
An exhibition by Deyana Ilieva

19.06 - 28.06.2014

Сънища с пинхол камера

Изложба на Деяна Илиева
An exhibition by Deyana Ilieva

17.06 - 30.06.2014

Портрети с цветя

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 30.06.2014

Портрети с цветя

Изложба на Владимир Пеков
An exhibition by Vladimir Pekov

17.06 - 28.06.2014

Кремиковци 1988

Изложба на Николай Василев - EFIAP
An exhibition by Nikolai Vassilev - EFIAP

17.06 - 28.06.2014

Кремиковци 1988

Изложба на Николай Василев - EFIAP
An exhibition by Nikolai Vassilev - EFIAP

17.06 - 28.06.2014

Китай – Хора – Улица

Изложба на Раса Милоевич MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP
An exhibition by Rasa Milojevic MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP

17.06 - 28.06.2014

Китай – Хора – Улица

Изложба на Раса Милоевич MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP
An exhibition by Rasa Milojevic MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP

16.06 - 30.06.2014

Годишна изложба на Благоевградските фотографи

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 30.06.2014

Годишна изложба на Благоевградските фотографи

Изложба на Сдружение на Благоевградските фотографи
An exhibition by Blagoevgrad Photographers Union

16.06 - 27.06.2014

(Из)следване

Изложба на студенти от Нов български университет, департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, МП Фотографско изкуство и БП Фотография.
An exhibition of the students from New Bulgarian University, department ‘Cinema, Advertising and Show business’, Master Program Art Photography and Bachelor Program Photography

16.06 - 27.06.2014

(Из)следване

Изложба на студенти от Нов български университет, департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, МП Фотографско изкуство и БП Фотография.
An exhibition of the students from New Bulgarian University, department ‘Cinema, Advertising and Show business’, Master Program Art Photography and Bachelor Program Photography

16.06 - 30.06.2014

Впечатления от Куба

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

16.06 - 30.06.2014

Впечатления от Куба

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

13.06 - 30.06.2014

Паралелна Реалност

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

13.06 - 30.06.2014

Паралелна Реалност

Изложба на Юлий Юлиев
An exhibition by Yuliy Yuliev

12.06 - 07.07.2014

Между

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

12.06 - 07.07.2014

Между

Изложба на Александър Дончев
An exhibition by Alexander Donchev

10.06 - 30.06.2014

Имало Едно Време…

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

10.06 - 30.06.2014

Имало Едно Време…

Изложба на Лора Радкова
An exhibition by Lora Radkova

09.06 - 23.06.2014

Фрагменти и присъствия

Изложба на Франческо Артибани
An exhibition by Francesco Artibani

09.06 - 23.06.2014

Фрагменти и присъствия

Изложба на Франческо Артибани
An exhibition by Francesco Artibani

07.06 - 21.06.2014

Картички от стария Бургас

Изложба на Виктор Стоилов
An exhibition by Victor Stoilov

07.06 - 21.06.2014

Картички от стария Бургас

Изложба на Виктор Стоилов
An exhibition by Victor Stoilov

07.06 - 21.06.2014

Виж Звука

Изложба на София Крачанова
An exhibition by Sofia Kratchanova

07.06 - 21.06.2014

Виж Звука

Изложба на София Крачанова
An exhibition by Sofia Kratchanova

07.06 - 21.06.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

07.06 - 21.06.2014

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

06.06 - 30.06.2014

Кучешки живот

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 30.06.2014

Кучешки живот

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 18.06.2014

SELFIEka

Кураторски проект на Надежда Павлова
Curatorial project by Nadezhda Pavlova

06.06 - 18.06.2014

SELFIEka

Кураторски проект на Надежда Павлова
Curatorial project by Nadezhda Pavlova

05.06 - 15.06.2014

Екологичната истина 2014

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition by of the international competition organized by Photo club 202, Serbia

05.06 - 15.06.2014

Екологичната истина 2014

Изложба от международния конкурс, организиран от Фотоклуб 202, Сърбия
An exhibition by of the international competition organized by Photo club 202, Serbia

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.08.2014

Ars Poetica

Изложба на Янош Ейферт
An exhibition by Eifert János

04.06 - 30.06.2014

Свобода – Мобилна фотография

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

04.06 - 30.06.2014

Свобода – Мобилна фотография

Изложба на Диди Андреева, Иван Георгиев, Ирена Анева, Любомир Василев /LAVA/, Надежда Павлова, Петя Василева, Яна Копчева
An exhibition by Didi Andreeva, Ivan Georgiev, Irena Aneva, Lyubomir Vassilev, Nadezhda Pavlova, Petya Vassileva, Yana Kopcheva

04.06 - 11.06.2014

Лицето на труда

Пътуваща изложба на селекция от фотоконкурс на тема "Лицето на труда"
A traveling exhibition of a selection from Photo Contest "The Face of labour"

04.06 - 11.06.2014

Лицето на труда

Пътуваща изложба на селекция от фотоконкурс на тема "Лицето на труда"
A traveling exhibition of a selection from Photo Contest "The Face of labour"

03.06 - 14.06.2014

Световна купа на FIAP 2014 „Приятелство и Солидарност“ българска селекция

Изложба на финалната селекция от 12 автора с общо 20 фотографии
An exhibition by the final selection from 12 autors with total of 20 photographs

03.06 - 14.06.2014

Световна купа на FIAP 2014 „Приятелство и Солидарност“ българска селекция

Изложба на финалната селекция от 12 автора с общо 20 фотографии
An exhibition by the final selection from 12 autors with total of 20 photographs

03.06 - 14.06.2014

Моят свят

Изложба на ученици от 14 до 18 год., членове на Студио “Арт фотография“ и ученици от специализираната паралелка „Графичен дизайн“ при ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив
An exhibition by 14-18 years old students, members of the "Art Photography" Studio and students in the "Graphic Design" class in Math School "Akad. Kiril Popov" - Plovdiv

03.06 - 14.06.2014

Моят свят

Изложба на ученици от 14 до 18 год., членове на Студио “Арт фотография“ и ученици от специализираната паралелка „Графичен дизайн“ при ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив
An exhibition by 14-18 years old students, members of the "Art Photography" Studio and students in the "Graphic Design" class in Math School "Akad. Kiril Popov" - Plovdiv

03.06 - 14.06.2014

Фотоакадемика 2014

Изложба от ежегодния конкурс Фотоакадемика 2014. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2014 yearly photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

03.06 - 14.06.2014

Фотоакадемика 2014

Изложба от ежегодния конкурс Фотоакадемика 2014. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2014 yearly photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

02.06 - 30.06.2014

15 години НСФА

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

02.06 - 30.06.2014

15 години НСФА

Юбилейна Изложба на НСФА
Anniversary exhibition by APB

02.06 - 13.06.2014

Ку Клукс Клан

Изложба на Антъни Карън 2013 FotoEvidence book award WINNER
An exhibition by Anthony Karen 2013 FotoEvidence book award WINNER

02.06 - 13.06.2014

Ку Клукс Клан

Изложба на Антъни Карън 2013 FotoEvidence book award WINNER
An exhibition by Anthony Karen 2013 FotoEvidence book award WINNER

01.06 - 14.06.2014

Соларография

Изложба на Борис Попхристов
An exhibition by Boris Pophristov

01.06 - 14.06.2014

Соларография

Изложба на Борис Попхристов
An exhibition by Boris Pophristov

30.05 - 18.06.2014

Цирк

Изложба на Сантяго Серано - Еквадор
An exhibition by Santiago Serano

30.05 - 18.06.2014

Цирк

Изложба на Сантяго Серано - Еквадор
An exhibition by Santiago Serano

30.05 - 25.06.2014

Дивото 2013

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2013"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2013"

30.05 - 25.06.2014

Дивото 2013

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2013"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2013"

29.05 - 11.06.2014

Верблюд

Изложба на Илияна Зрънчева
An exhibition by Iliana Zrancheva

29.05 - 11.06.2014

Верблюд

Изложба на Илияна Зрънчева
An exhibition by Iliana Zrancheva

21.05 - 17.06.2014

Първи Международен Фото Салон Пловдив 2014

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd

21.05 - 17.06.2014

Първи Международен Фото Салон Пловдив 2014

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd