събития, които може да видите на 04.07.2022

events that are open on 04.07.2022

18.06 - 05.07.2022

Photo Academica 2022

23-ти национален годишен преглед-конкурс на фотографското изкуство в България
23rd National Annual Review and Competition of Photographic Art in Bulgaria

18.06 - 05.07.2022

Photo Academica 2022

23-ти национален годишен преглед-конкурс на фотографското изкуство в България
23rd National Annual Review and Competition of Photographic Art in Bulgaria