изложби / exhibitions

18.06 - 05.07.2022

Photo Academica 2022

23-ти национален годишен преглед-конкурс на фотографското изкуство в България
23rd National Annual Review and Competition of Photographic Art in Bulgaria

18.06 - 05.07.2022

Photo Academica 2022

23-ти национален годишен преглед-конкурс на фотографското изкуство в България
23rd National Annual Review and Competition of Photographic Art in Bulgaria

18.06 - 30.06.2022

Bulgarian FIAP Distinctions 2021

17 родни фотографа защитили своите FIAP отличия за 2021
17 Bulgarian photographers who won their FIAP awards for 2021

18.06 - 30.06.2022

Bulgarian FIAP Distinctions 2021

17 родни фотографа защитили своите FIAP отличия за 2021
17 Bulgarian photographers who won their FIAP awards for 2021

07.06.2022

4 Cinema Portraits

Борис Борозанов; проф. Цочо Бояджиев; ф.х. Гаро Кешишян и ф.х. Кирилка Савова, AFIAP
Boris Borozanov; Prof. Tsocho Boyadzhiev; Art Photographer Garo Keshishyan and Art Photographer Kirilka Savova, AFIAP

07.06.2022

4 Cinema Portraits

Борис Борозанов; проф. Цочо Бояджиев; ф.х. Гаро Кешишян и ф.х. Кирилка Савова, AFIAP
Boris Borozanov; Prof. Tsocho Boyadzhiev; Art Photographer Garo Keshishyan and Art Photographer Kirilka Savova, AFIAP

06.06 - 18.06.2022

The 23rd „Photo Academica – Students“ 2022

XXIII Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография
XXIII national annual contest for students in the specialized schools.

06.06 - 18.06.2022

The 23rd „Photo Academica – Students“ 2022

XXIII Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография
XXIII national annual contest for students in the specialized schools.