събития, които може да видите на 18.06.2022

events that are open on 18.06.2022

18.06 - 05.07.2022

Photo Academica 2022

23-ти национален годишен преглед-конкурс на фотографското изкуство в България
23rd National Annual Review and Competition of Photographic Art in Bulgaria

18.06 - 05.07.2022

Photo Academica 2022

23-ти национален годишен преглед-конкурс на фотографското изкуство в България
23rd National Annual Review and Competition of Photographic Art in Bulgaria

18.06 - 30.06.2022

Bulgarian FIAP Distinctions 2021

17 родни фотографа защитили своите FIAP отличия за 2021
17 Bulgarian photographers who won their FIAP awards for 2021

18.06 - 30.06.2022

Bulgarian FIAP Distinctions 2021

17 родни фотографа защитили своите FIAP отличия за 2021
17 Bulgarian photographers who won their FIAP awards for 2021