събития, които може да видите на 07.06.2022

events that are open on 07.06.2022

07.06.2022

4 Cinema Portraits

Борис Борозанов; проф. Цочо Бояджиев; ф.х. Гаро Кешишян и ф.х. Кирилка Савова, AFIAP
Boris Borozanov; Prof. Tsocho Boyadzhiev; Art Photographer Garo Keshishyan and Art Photographer Kirilka Savova, AFIAP

07.06.2022

4 Cinema Portraits

Борис Борозанов; проф. Цочо Бояджиев; ф.х. Гаро Кешишян и ф.х. Кирилка Савова, AFIAP
Boris Borozanov; Prof. Tsocho Boyadzhiev; Art Photographer Garo Keshishyan and Art Photographer Kirilka Savova, AFIAP