The Wild / Дивото – FIAP 2016/486; APB 2016/010

15 August 2016    Comments Off    категория: FIAP, конкурси, новини

The results are coming soon…

Dear photographers and friends of wildlife,
we add 3 more days for entrances, because during the last weekend (the deadline was yesterday) our hosting provider has some problem with server where is the data base of APB and IPS The WIld, and a lot of willing participants no managed to enter in the site and to participate!

So, you have 3 more days to take part of the salon!

Тhe seventh edition of The WILD is under the patronage of FIAP and APB!

We welcome your photographs in reduced TWO SECTIONS:
1.  Wild animals, birds and fish (pictures of insects is not accepted)
2.  Landscape
All requirements of the competition are at the following links:

Calendar:

 • Closing date: 13.11.2016
  (for shipments by mail or courier -postmark date must be up to 04.11.2016);
 • Judging – 26.11.2016;
 • Notification – 02.12.2016;
 • Exhibition and awarding – 16.12.2016;
 • Catalogue sending – 31.01.2017

_____________________________________________________________________________________________

Скъпи фотографи и приятели на дивата природа,
добавяме още 3 дни за участие, защото през уикенда (крайният срок беше вчера) доставчикът ни на хостинг услуги имаше някакъв проблем със сървъра, където е базата данни на НСФА и МФС “Дивото” и много желаещи не са успявали да влизат в сайта и да участват!

Така че, сега имате още 3 дни, за да станете част от салона!

Седми Международен Фото Салон ДИВОТО е под патронажа на FIAP и НСФА!

Очакваме Вашите фотографии в редуцираните ДВА РАЗДЕЛА:
1.  Диви животни, птици и риби (снимки на насекоми не се приемат)
2.  Пейзаж
Всички изисквания на конкурса са на следните линкове:

Календар:

 • Краен срок за предаване на творбите – 13.11.2016.;
  (за пратки по поща или куриер важи пощенско клеймо с дата на получаване в България – 04.11.2016 г.)
 • Журиране – 26.11.2016 г.;
 • Обявяване на резултатите – 02.12.2016 г.;
 • Откриване на изложбата и връчване на наградите – 16.12.2016 г.
 • Изпращане на каталози – 31.01.2017 г.Коментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes