The Wild / Дивото – FIAP 2016/486; APB 2016/010

Dear photographers and friends of wildlife,
APB “Yanka Kyurkchieva” is pleased to announce the seventh edition of The WILD again under the patronage of FIAP and APB!

We welcome your photographs in reduced TWO SECTIONS:
1.  Wild animals, birds and fish (pictures of insects is not accepted)
2.  Landscape
All requirements of the competition are at the following links:

Calendar:

 • Closing date: 13.11.2016
  (for shipments by mail or courier -postmark date must be up to 04.11.2016);
 • Judging – 26.11.2016;
 • Notification – 02.12.2016;
 • Exhibition and awarding – 16.12.2016;
 • Catalogue sending – 31.01.2017

_____________________________________________________________________________________________

Скъпи фотографи и приятели на дивата природа,
НСФА “Янка Кюркчиева” с удоволствие обявява седмото издание на конкурса ДИВОТО отново под патронажа на FIAP и НСФА!

Очакваме Вашите фотографии в редуцираните ДВА РАЗДЕЛА:
1.  Диви животни, птици и риби (снимки на насекоми не се приемат)
2.  Пейзаж
Всички изисквания на конкурса са на следните линкове:

Календар:

 • Краен срок за предаване на творбите – 13.11.2016.;
  (за пратки по поща или куриер важи пощенско клеймо с дата на получаване в България – 04.11.2016 г.)
 • Журиране – 26.11.2016 г.;
 • Обявяване на резултатите – 02.12.2016 г.;
 • Откриване на изложбата и връчване на наградите – 16.12.2016 г.
 • Изпращане на каталози – 31.01.2017 г.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes