събития, които може да видите на 05.07.2017

events that are open on 05.07.2017

12.06 - 10.07.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

12.06 - 10.07.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

27.06 - 14.07.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

27.06 - 14.07.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

26.06 - 10.07.2017

A Family from the Other Side

Изложба на Детелина Тихолова
An exhibition by Detelina Tiholova

26.06 - 10.07.2017

A Family from the Other Side

Изложба на Детелина Тихолова
An exhibition by Detelina Tiholova

22.06 - 06.07.2017

Illogical

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

22.06 - 06.07.2017

Illogical

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

20.06 - 18.07.2017

Yordan Yordanov – Yuri

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

20.06 - 18.07.2017

Yordan Yordanov – Yuri

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

17.06 - 10.07.2017

The Time When I Have Lived

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

17.06 - 10.07.2017

The Time When I Have Lived

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

03.06 - 31.12.2017

The Wild

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

03.06 - 31.12.2017

The Wild

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016