събития, които може да видите на 14.06.2017

events that are open on 14.06.2017

12.06 - 10.07.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

12.06 - 10.07.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

14.06.2017

National Identity

Творческа работилница с Моника Фишбейн
Creative workshop with Monika Fischbein

14.06.2017

National Identity

Творческа работилница с Моника Фишбейн
Creative workshop with Monika Fischbein

09.06 - 23.06.2017

Out of Stage

Изложба на Деян Парушев
An exhibition by Deyan Parouchev

09.06 - 23.06.2017

Out of Stage

Изложба на Деян Парушев
An exhibition by Deyan Parouchev

06.06 - 20.06.2017

(Be)r(Li)n Compound

Изложба на Пламен Ангелов – Плабо
An exhibition by Plamen Angelov – Plabo

06.06 - 20.06.2017

(Be)r(Li)n Compound

Изложба на Пламен Ангелов – Плабо
An exhibition by Plamen Angelov – Plabo

06.06 - 25.06.2017

White Land

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 25.06.2017

White Land

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

05.06 - 23.06.2017

Revelation

Изложба на студенти от НБУ, куратор К. Брейлсфорд
Group exhibitions by the students from NBU, Curator Kallina Brailsford

05.06 - 23.06.2017

Revelation

Изложба на студенти от НБУ, куратор К. Брейлсфорд
Group exhibitions by the students from NBU, Curator Kallina Brailsford

03.06 - 31.12.2017

The Wild

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

03.06 - 31.12.2017

The Wild

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

01.06 - 15.06.2017

18th PhotoAcademica 2017

Официално начало на “Месеца”, награждаване и изложба - избрано от финалистите
The official opening and award ceremony of the “Month” and exhubition - selection from finalists

01.06 - 15.06.2017

18th PhotoAcademica 2017

Официално начало на “Месеца”, награждаване и изложба - избрано от финалистите
The official opening and award ceremony of the “Month” and exhubition - selection from finalists

31.05 - 23.06.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

31.05 - 23.06.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection