събития, които може да видите на 02.06.2017

events that are open on 02.06.2017

01.06 - 15.06.2017

18th PhotoAcademica 2017

Официално начало на “Месеца”, награждаване и изложба - избрано от финалистите
The official opening and award ceremony of the “Month” and exhubition - selection from finalists

01.06 - 15.06.2017

18th PhotoAcademica 2017

Официално начало на “Месеца”, награждаване и изложба - избрано от финалистите
The official opening and award ceremony of the “Month” and exhubition - selection from finalists

31.05 - 23.06.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

31.05 - 23.06.2017

Contrasts

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

18.05 - 11.06.2017

Man / Woman Standing

Изложба на Бабак Салари и Рауи Хадж
An exhibition by Babak Salari & Rawi Hage

18.05 - 11.06.2017

Man / Woman Standing

Изложба на Бабак Салари и Рауи Хадж
An exhibition by Babak Salari & Rawi Hage