събития, които може да видите на 23.06.2017

events that are open on 23.06.2017

12.06 - 10.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

12.06 - 10.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

23.06 - 30.06.2017

Вода

Изложба на Мирослава Мирчева
An exhibition by Miroslava Mircheva

23.06 - 30.06.2017

Вода

Изложба на Мирослава Мирчева
An exhibition by Miroslava Mircheva

22.06 - 06.07.2017

“Нелогично”

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

22.06 - 06.07.2017

“Нелогично”

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

20.06 - 18.07.2017

Йордан Йорданов – Юри

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

20.06 - 18.07.2017

Йордан Йорданов – Юри

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

17.06 - 10.07.2017

Времето, в което живях

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

17.06 - 10.07.2017

Времето, в което живях

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

16.06 - 30.06.2017

Топлинна следа

Изложба на Вера Хаджийска
An exhibition by Vera Hadzhiyska

16.06 - 30.06.2017

Топлинна следа

Изложба на Вера Хаджийска
An exhibition by Vera Hadzhiyska

09.06 - 23.06.2017

Извън сцената

Изложба на Деян Парушев
An exhibition by Deyan Parouchev

09.06 - 23.06.2017

Извън сцената

Изложба на Деян Парушев
An exhibition by Deyan Parouchev

06.06 - 25.06.2017

Бяла земя

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 25.06.2017

Бяла земя

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

05.06 - 23.06.2017

Разкриване

Изложба на студенти от НБУ, куратор К. Брейлсфорд
Group exhibitions by the students from NBU, Curator Kallina Brailsford

05.06 - 23.06.2017

Разкриване

Изложба на студенти от НБУ, куратор К. Брейлсфорд
Group exhibitions by the students from NBU, Curator Kallina Brailsford

03.06 - 31.12.2017

ДИВОТО

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

03.06 - 31.12.2017

ДИВОТО

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

31.05 - 23.06.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

31.05 - 23.06.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection