събития, които може да видите на 26.06.2017

events that are open on 26.06.2017

12.06 - 10.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

12.06 - 10.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

26.06 - 10.07.2017

Едно семейство от другата страна

Изложба на Детелина Тихолова
An exhibition by Detelina Tiholova

26.06 - 10.07.2017

Едно семейство от другата страна

Изложба на Детелина Тихолова
An exhibition by Detelina Tiholova

23.06 - 30.06.2017

Вода

Изложба на Мирослава Мирчева
An exhibition by Miroslava Mircheva

23.06 - 30.06.2017

Вода

Изложба на Мирослава Мирчева
An exhibition by Miroslava Mircheva

22.06 - 06.07.2017

“Нелогично”

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

22.06 - 06.07.2017

“Нелогично”

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

20.06 - 18.07.2017

Йордан Йорданов – Юри

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

20.06 - 18.07.2017

Йордан Йорданов – Юри

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

17.06 - 10.07.2017

Времето, в което живях

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

17.06 - 10.07.2017

Времето, в което живях

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

16.06 - 30.06.2017

Топлинна следа

Изложба на Вера Хаджийска
An exhibition by Vera Hadzhiyska

16.06 - 30.06.2017

Топлинна следа

Изложба на Вера Хаджийска
An exhibition by Vera Hadzhiyska

03.06 - 31.12.2017

ДИВОТО

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

03.06 - 31.12.2017

ДИВОТО

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016