изложби / exhibitions

12.06 - 10.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

12.06 - 10.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), финална селекция
An exhibition by APB members (from contest), final selection

27.06 - 14.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

27.06 - 14.07.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

01.07 - 02.07.2017

Нощ на фотографията

Нощен фото фестивал на група Паралакс, Н. Трейман
Night Photo Festival of Paralax group, N. Treyman

01.07 - 02.07.2017

Нощ на фотографията

Нощен фото фестивал на група Паралакс, Н. Трейман
Night Photo Festival of Paralax group, N. Treyman

26.06 - 10.07.2017

Едно семейство от другата страна

Изложба на Детелина Тихолова
An exhibition by Detelina Tiholova

26.06 - 10.07.2017

Едно семейство от другата страна

Изложба на Детелина Тихолова
An exhibition by Detelina Tiholova

23.06 - 30.06.2017

Вода

Изложба на Мирослава Мирчева
An exhibition by Miroslava Mircheva

23.06 - 30.06.2017

Вода

Изложба на Мирослава Мирчева
An exhibition by Miroslava Mircheva

22.06 - 06.07.2017

“Нелогично”

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

22.06 - 06.07.2017

“Нелогично”

Изложба на Весела Субашка
An exhibition by Vessela Subashka

20.06 - 18.07.2017

Йордан Йорданов – Юри

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

20.06 - 18.07.2017

Йордан Йорданов – Юри

Изложба на фотографа [1940 – 2009]
An exhibition by the photographer [1940 – 2009]

17.06 - 10.07.2017

Времето, в което живях

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

17.06 - 10.07.2017

Времето, в което живях

Юбилейна изложба на Никола Стоичков [1917 - 2003]
Jubilee exhibition of Nikola Stoichkov [1917 - 2003]

16.06 - 30.06.2017

Топлинна следа

Изложба на Вера Хаджийска
An exhibition by Vera Hadzhiyska

16.06 - 30.06.2017

Топлинна следа

Изложба на Вера Хаджийска
An exhibition by Vera Hadzhiyska

09.06 - 23.06.2017

Извън сцената

Изложба на Деян Парушев
An exhibition by Deyan Parouchev

09.06 - 23.06.2017

Извън сцената

Изложба на Деян Парушев
An exhibition by Deyan Parouchev

06.06 - 20.06.2017

Съединение (Be)r(Li)n

Изложба на Пламен Ангелов – Плабо
An exhibition by Plamen Angelov – Plabo

06.06 - 20.06.2017

Съединение (Be)r(Li)n

Изложба на Пламен Ангелов – Плабо
An exhibition by Plamen Angelov – Plabo

06.06 - 25.06.2017

Бяла земя

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

06.06 - 25.06.2017

Бяла земя

Изложба на Денис Бучел
An exhibition by Denis Buchel

05.06 - 23.06.2017

Разкриване

Изложба на студенти от НБУ, куратор К. Брейлсфорд
Group exhibitions by the students from NBU, Curator Kallina Brailsford

05.06 - 23.06.2017

Разкриване

Изложба на студенти от НБУ, куратор К. Брейлсфорд
Group exhibitions by the students from NBU, Curator Kallina Brailsford

03.06 - 31.12.2017

ДИВОТО

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

03.06 - 31.12.2017

ДИВОТО

Фото изложба ИЗБРАНО 2012-2016
An exhibition SELECTED 2012-2016

01.06 - 15.06.2017

18-та ФотоАкадемика 2017

Официално начало на “Месеца”, награждаване и изложба - избрано от финалистите
The official opening and award ceremony of the “Month” and exhubition - selection from finalists

01.06 - 15.06.2017

18-та ФотоАкадемика 2017

Официално начало на “Месеца”, награждаване и изложба - избрано от финалистите
The official opening and award ceremony of the “Month” and exhubition - selection from finalists

31.05 - 23.06.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

31.05 - 23.06.2017

Контрасти

Изложба на членове на НСФА (от конкурс), селекция
An exhibition by APB members (from contest), selection

18.05 - 11.06.2017

Man / Woman standing

Изложба на Бабак Салари и Рауи Хадж
An exhibition by Babak Salari & Rawi Hage

18.05 - 11.06.2017

Man / Woman standing

Изложба на Бабак Салари и Рауи Хадж
An exhibition by Babak Salari & Rawi Hage