2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |2018
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011Изложба на студенти от бакалавърска програма Фотография при НБУ

05.07 - 18.07.2011
Куратор: доц. Динамир Предов
Откриване: 05.07.2011 от 19.30 ч.
Галерия Индустриална 11

Обучението в програмата през първите две години обхваща основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства,както и уводни курсове - Въведение във фотографията, Въведение във фотографската практика, Рекламна и художествена фотография, Компютърнa обработка на фотоизображения, История на фотографското изкуство и др. През третата и четвъртата година обучението акцентира на специализирани курсове към програмата, самостоятелни работи и курсови проекти.

Завършилите студенти притежават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на фотографията, а така също придобиват умения да създават фототворби с високи художествени качества.

Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат фотографското си образование в стартиралата през тази година магистърска програма по фотография.