събития, които може да видите на 17.05.2016

events that are open on 17.05.2016

09.05 - 12.06.2016

Домът на Човека

Изложба на Николай Трейман и Цочо Бояджиев
Exhibition of Nikolay Treyman and Tsocho Boyadzhiev

09.05 - 12.06.2016

Домът на Човека

Изложба на Николай Трейман и Цочо Бояджиев
Exhibition of Nikolay Treyman and Tsocho Boyadzhiev

17.05 - 13.06.2016

Сънят

Фотоизложба и Представяне на Едноименната Книга на Фабио Бучарели
Photoexhibition and Photo Book Promotion by Fabio Bucciarelli

17.05 - 13.06.2016

Сънят

Фотоизложба и Представяне на Едноименната Книга на Фабио Бучарели
Photoexhibition and Photo Book Promotion by Fabio Bucciarelli