събития, които може да видите на 21.06.2016

events that are open on 21.06.2016

20.06 - 30.06.2016

Start Photo Sofia

Изложба от Втори Международен Фото Салон “Старт фото София” под егидата на FIAP
An exhibition from the FIAP Second International Photo Salon “Start Photo Sofia”

20.06 - 30.06.2016

Start Photo Sofia

Изложба от Втори Международен Фото Салон “Старт фото София” под егидата на FIAP
An exhibition from the FIAP Second International Photo Salon “Start Photo Sofia”

17.06 - 30.07.2016

In Contact with the Past

Изложба на Благовеста Филипова и Пламен Андреев
An exhibition by Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

17.06 - 30.07.2016

In Contact with the Past

Изложба на Благовеста Филипова и Пламен Андреев
An exhibition by Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

16.06 - 30.07.2016

Garo Keshishian

Фотоизложба на Гаро Кешишян
An exhibition by Garo Keshishian

16.06 - 30.07.2016

Garo Keshishian

Фотоизложба на Гаро Кешишян
An exhibition by Garo Keshishian

15.06 - 10.07.2016

There...

Изложба на Росен Русинов
An exhibition by Rosen Rusinov

15.06 - 10.07.2016

There...

Изложба на Росен Русинов
An exhibition by Rosen Rusinov

15.06 - 30.06.2016

prof. Petar Abadzhiev

Юбилейна Изложба на доцент Петър Абаджиев
Jubilee Exhibition by associate professor Peter Abadzhiev

15.06 - 30.06.2016

prof. Petar Abadzhiev

Юбилейна Изложба на доцент Петър Абаджиев
Jubilee Exhibition by associate professor Peter Abadzhiev

14.06 - 30.06.2016

The Walls Are Talking

Изложба на Стефана Петрова, Пламена Максимова и Ваньо Димитров
An exhibition by Stefana Petrova, Plamena Maksimova and Vanyo Dimitrov

14.06 - 30.06.2016

The Walls Are Talking

Изложба на Стефана Петрова, Пламена Максимова и Ваньо Димитров
An exhibition by Stefana Petrova, Plamena Maksimova and Vanyo Dimitrov

13.06 - 30.07.2016

Three Projects by Agnieszka Rayss

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

13.06 - 30.07.2016

Three Projects by Agnieszka Rayss

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

08.06 - 30.06.2016

Quiet Game

Изложба на Алена Коцманова
An exhibition by Alena Kotzmannova

08.06 - 30.06.2016

Quiet Game

Изложба на Алена Коцманова
An exhibition by Alena Kotzmannova

07.06 - 30.07.2016

Young Kertesz & Young Hungarians

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers

07.06 - 30.07.2016

Young Kertesz & Young Hungarians

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers