събития, които може да видите на 08.07.2016

events that are open on 08.07.2016

08.07.2016

Финална дискусия

Теглене на победителя от играта на CANON
Withdrawing the winner of the game of CANON

08.07.2016

Финална дискусия

Теглене на победителя от играта на CANON
Withdrawing the winner of the game of CANON

28.06 - 09.07.2016

T-eмпатия

Театралната Фотоизложба на Веселин Василев
The Theater Exhibition by Veselin Vasilev

28.06 - 09.07.2016

T-eмпатия

Театралната Фотоизложба на Веселин Василев
The Theater Exhibition by Veselin Vasilev

17.06 - 30.07.2016

В Контакт с Миналото

Изложба на Благовеста Филипова и Пламен Андреев
An exhibition by Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

17.06 - 30.07.2016

В Контакт с Миналото

Изложба на Благовеста Филипова и Пламен Андреев
An exhibition by Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

16.06 - 30.07.2016

Гаро Кешишян

Фотоизложба на Гаро Кешишян
An exhibition by Garo Keshishian

16.06 - 30.07.2016

Гаро Кешишян

Фотоизложба на Гаро Кешишян
An exhibition by Garo Keshishian

15.06 - 10.07.2016

Там …

Изложба на Росен Русинов
An exhibition by Rosen Rusinov

15.06 - 10.07.2016

Там …

Изложба на Росен Русинов
An exhibition by Rosen Rusinov

13.06 - 30.07.2016

Три Проекта на Агнешка Раиз

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

13.06 - 30.07.2016

Три Проекта на Агнешка Раиз

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

07.06 - 30.07.2016

Младият Кертес и Млади Унгарци

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers

07.06 - 30.07.2016

Младият Кертес и Млади Унгарци

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers