събития, които може да видите на 15.06.2016

events that are open on 15.06.2016

15.06 - 10.07.2016

There...

Изложба на Росен Русинов
An exhibition by Rosen Rusinov

15.06 - 10.07.2016

There...

Изложба на Росен Русинов
An exhibition by Rosen Rusinov

15.06 - 30.06.2016

prof. Petar Abadzhiev

Юбилейна Изложба на доцент Петър Абаджиев
Jubilee Exhibition by associate professor Peter Abadzhiev

15.06 - 30.06.2016

prof. Petar Abadzhiev

Юбилейна Изложба на доцент Петър Абаджиев
Jubilee Exhibition by associate professor Peter Abadzhiev

14.06 - 30.06.2016

The Walls Are Talking

Изложба на Стефана Петрова, Пламена Максимова и Ваньо Димитров
An exhibition by Stefana Petrova, Plamena Maksimova and Vanyo Dimitrov

14.06 - 30.06.2016

The Walls Are Talking

Изложба на Стефана Петрова, Пламена Максимова и Ваньо Димитров
An exhibition by Stefana Petrova, Plamena Maksimova and Vanyo Dimitrov

13.06 - 30.07.2016

Three Projects by Agnieszka Rayss

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

13.06 - 30.07.2016

Three Projects by Agnieszka Rayss

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

08.06 - 30.06.2016

Quiet Game

Изложба на Алена Коцманова
An exhibition by Alena Kotzmannova

08.06 - 30.06.2016

Quiet Game

Изложба на Алена Коцманова
An exhibition by Alena Kotzmannova

07.06 - 30.07.2016

Young Kertesz & Young Hungarians

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers

07.06 - 30.07.2016

Young Kertesz & Young Hungarians

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers

03.06 - 17.06.2016

Environments Fertile

Център за фотография – Солун, Гърция в партньорство с Департамент по фотография на Университета за изящни изкуства „Мимар Синан " – Истанбул
Photography Center of Thessaloniki, in cooperation with the Photography Department of Mimar Sinan Fine Arts University (Istanbul/Turkey) is organizing the group photography exhibition “Environments Fertile”.

03.06 - 17.06.2016

Environments Fertile

Център за фотография – Солун, Гърция в партньорство с Департамент по фотография на Университета за изящни изкуства „Мимар Синан " – Истанбул
Photography Center of Thessaloniki, in cooperation with the Photography Department of Mimar Sinan Fine Arts University (Istanbul/Turkey) is organizing the group photography exhibition “Environments Fertile”.

02.06 - 16.06.2016

PhotoAcademica 2016

Изложба от ежегодния конкурс ФотоAкадемика 2016
An exhibition from the yearly photo contest PhotoAcademica 2016

02.06 - 16.06.2016

PhotoAcademica 2016

Изложба от ежегодния конкурс ФотоAкадемика 2016
An exhibition from the yearly photo contest PhotoAcademica 2016