дискусии / discussions

08.07.2016

Финална дискусия

Теглене на победителя от играта на CANON
Withdrawing the winner of the game of CANON

08.07.2016

Финална дискусия

Теглене на победителя от играта на CANON
Withdrawing the winner of the game of CANON