събития, които може да видите на 18.07.2016

events that are open on 18.07.2016

17.06 - 30.07.2016

В Контакт с Миналото

Изложба на Благовеста Филипова и Пламен Андреев
An exhibition by Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

17.06 - 30.07.2016

В Контакт с Миналото

Изложба на Благовеста Филипова и Пламен Андреев
An exhibition by Blagovesta Filipova and Plamen Andreev

16.06 - 30.07.2016

Гаро Кешишян

Фотоизложба на Гаро Кешишян
An exhibition by Garo Keshishian

16.06 - 30.07.2016

Гаро Кешишян

Фотоизложба на Гаро Кешишян
An exhibition by Garo Keshishian

13.06 - 30.07.2016

Три Проекта на Агнешка Раиз

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

13.06 - 30.07.2016

Три Проекта на Агнешка Раиз

Изложба и Представяне на Агнешка Раиз
An exhibition and Presentation of Agnieszka Rayss

07.06 - 30.07.2016

Младият Кертес и Млади Унгарци

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers

07.06 - 30.07.2016

Младият Кертес и Млади Унгарци

Изложба на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи
An exhibition of Andrе Kerеsz and contemporary Hungarian photographers