събития, които може да видите на 27.05.2016

events that are open on 27.05.2016

20.05 - 13.06.2016

Elema Monochromatic

Изложба на Фото клуб “Елема ” - Македония
An exhibition by Photo Club “Elema” - Macedonia

20.05 - 13.06.2016

Elema Monochromatic

Изложба на Фото клуб “Елема ” - Македония
An exhibition by Photo Club “Elema” - Macedonia

09.05 - 12.06.2016

The Home of Man

Изложба на Николай Трейман и Цочо Бояджиев
Exhibition of Nikolay Treyman and Tsocho Boyadzhiev

09.05 - 12.06.2016

The Home of Man

Изложба на Николай Трейман и Цочо Бояджиев
Exhibition of Nikolay Treyman and Tsocho Boyadzhiev

17.05 - 13.06.2016

The Dream

Фотоизложба и Представяне на Едноименната Книга на Фабио Бучарели
Photoexhibition and Photo Book Promotion by Fabio Bucciarelli

17.05 - 13.06.2016

The Dream

Фотоизложба и Представяне на Едноименната Книга на Фабио Бучарели
Photoexhibition and Photo Book Promotion by Fabio Bucciarelli